برنامه ریزی برای شروع سال جدید

برنامه ریزی برای شروع سال جدید خیلی از افراد با پایان یافتن یک سال و شروع سال دیگر تلاش می کنند مروری بر زندگی شخصی و اجتماعی خود داشته باشند و اهداف و برنامه های تازه ای شروع کنند. سال جدید همواره این انگیزه را ایجاد می کند تا بخواهیم از نو شروع کنیم. آیا […]