اصول انتخاب شغل

اصول انتخاب شغل

اصول انتخاب شغل یکسری نکاتی است که هر فرد با در نظر گرفتن آن موفقیت و سرنوشت خود را با آن رقم می زند. انتخاب کسب و کار متناسب با استعداد و علاقه ، زمینه آرامش، آسایش و پیشرفت را فراهم می سازد. چه بسا افراد زیادی از شغل خود راضی نیستند و همه ابعاد […]

عوامل موثر در انتخاب شغل

عوامل موثر در انتخاب شغل

عوامل موثر در انتخاب شغل شغل اهمیت و ضرورت ویژه‌ای در زندگی انسان دارد و در واقع یکی از تصمیم گیری‌های اساسی و سرنوشت‌ساز برای وی می‌باشد. در گذشته که تنوع مشاغل تا به حد امروزی نبوده است، اغلب انتخاب شغل برای فرزندان به صورت موروثی انجام می‌گرفته است. به عبارتی فرزندان همان شغل پدر […]