آشنایی با مفهوم “اصل پارتو”

آشنایی با مفهوم "اصل پارتو "

آشنایی با مفهوم اصل پارتو،قانون ۲۰/۸۰ به احترام پایه گذار آن ویلفردو پارتو (Vilfredo Pareto) «اصل پارتو – Pareto principle» هم نامیده می‌شود. با ما در سایت راز ثروت همراه باشید . در یک کلام، قانون ۲۰/۸۰ یکی از مفیدترین مفاهیم موجود در مدیریت زمان و زندگی افراد است. آشنایی با مفهوم “اصل پارتو” این […]

قانون پارتو چیست

قانون پارتو چیست

قانون پارتو چیست قانون پارتو اولین بار توسط اقتصاددان ایتالیایی آقای پارتو مطرح گردید. آقای پارتو به این نتیجه رسیدند که ۸۰ درصد ثروت ایتالیا در دست ۲۰ درصد از مردم است و بعدها پی بردند که این قانون در بقیه امور نیز صادق است. ما از این قانون می توانیم در مدیریت زمان، بازاریابی، […]