راهنمایی برای خودسازی و اصلاح زندگی

راهنمایی برای خودسازی و اصلاح زندگی

راهنمایی برای خودسازی و اصلاح زندگی،کتاب چهار میثاق، اثر دون میگوئل روئیز، یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های خودشناسی و توسعه‌‌ فردی در جهان محسوب می‌شود. میلیون‌ها نسخه از این کتاب، در سرتاسر جهان فروخته ‌شده‌ است و افراد بسیاری، از تأثیرگذاری خارق‌العاده چهارمیثاق بر زندگی‌ و بینش آنها نسبت به دنیا صحبت کرده‌اند. در مقاله راز […]