اشتباهات والدین در تربیت فرزندانشان

تربیت فرزندان

اشتباهات والدین در تربیت فرزندانشان اولین سوالی که پس از مشاهده رفتاری ناپسند، در فرزندمان از خود می پرسیم این است که این رفتار را از کجا آموخته است؟ غافل از اینکه ما خود به میزان قابل توجهی در شکل گیری این رفتار سهیم بوده‌ ایم. اشتباهات والدین در تربیت فرزندانشان یکی از دلایل مشاهده […]