چگونه از اشتباهاتمان درس بگیریم

درس گرفتن از اشتباهات

چگونه از اشتباهاتمان درس بگیریم همه ما کوله باری از اشتباه داریم که باید از آنها درس بگیریم.همه ما اشتباه می کنیم و حتی گاهی اشتباه بزرگ، آن هم خیلی زیاد. بهترین قسمتش این است که بدانیم اشتباه کرده ایم. اگر ندانیم، باز یک اشتباه دیگر کرده ایم. در این مقاله می خواهیم ببینیم چطور […]