اشتباهات زبان بدن در محیط کار

اشتباهات زبان بدن

اشتباهات زبان بدن در محیط کار زبان بدن یا Body Language یکی از اجزای ارتباطات غیر کلامی است که در برقراری ارتباطات روزمره ما جایگاه بسیار پررنگی دارد. نحوه قرارگیری ما، حرکات بدن و دست به هنگام صحبت کردن، همه و همه در شکل دادن و تاثیرگذاری ارتباطات ما (علی‌الخصوص ارتباطات کلامی) نقش موثری دارند. […]