دانلود کتاب چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟

چه کسی پنیر من جابه جاکرد

چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟ قسمتی از متن کتاب چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد اثر اسپنسر جانسون و کن بلانچارد: در این کتاب داستان چهار شخصیت خیالی ترسیم شده اند.موش ها: «اسنیف» و «اسکوری» و آدم کوچولوها، «هم» و «هاو» . این چهار شخصیت برای نشان دادن قسمت های […]