بیوگرافی اسحاق نیوتون بنیانگذار قانون جهانی نیوتون

اسحاق نیوتون

  اسحاق نیوتون زادروز 25 دسامبر 1642 انگلستان درگذشت 20 مارس 1726 تبار انگلیسی تابعیت انگلستان پیشه فیزیکدان، ریاضیدان،فیلسوف، ستاره شناس شناخته‌شده برای مکانیک نیوتونی  قانون جهانی گرانش نیوتون  دیفرانسیل  نورشناسی مذهب نامشخص www.razservat.ir بیوگرافی اسحاق نیوتون اسحاق  نیوتن که در روز 25 دسامبر 1642 یعنی سال مرگ گالیله  نیوتن در نیمه شب عید سال […]