بیو گرافی استیون هاوکینگ فیزیکدان نظری

استیون هاوکینگ زادروز 8 ژانویه 1942 انگلستان تبار بریتانیایی مذهب بی دین پیشه فیزیکدان و کیهان شناس شناخته‌شده برای سیاه‌چاله کیهان‌شناسی نظری جاذبه کوانتوم تابش هاوکینگ قضایای تکینگی پنروز-هاوکینگ همسران  جین وایلد (۱۹۹۵–۱۹۶۵) جداشده الین میسون (۲۰۰۶–۱۹۹۵) جداشده فرزندان رابرت (متولد ۱۹۶۷) لوسی(متولد ۱۹۷۰) تیموتی (متولد ۱۹۷۹) www razservat.ir استیون هاوکینگ کیست؟ استیون ویلیام هاوکینگ (Stephen […]