تبدیل نقاط ضعف به قوت

تبدیل نقاط ضعف به قوت

تبدیل نقاط ضعف به قوت ما با عزم و تمرین می‌توانیم نقاط ضعف‌ خود را به قوت تبدیل کنیم.همان‌طور که مفهوم ۱۰۰۰۰ ساعت می‌گوید، وقتی شما ۱۰۰۰۰ ساعت روی کار کردن بر نقاط ضعف خود یا هر مهارتی وقت بگذارید آن را به توانایی و استعدادتان تبدیل می‌کنید.هیچ‌کس با نقاط ضعفی که نتواند به چالش […]