آشنایی با مفهوم “اصل پارتو”

آشنایی با مفهوم "اصل پارتو "

آشنایی با مفهوم اصل پارتو،قانون ۲۰/۸۰ به احترام پایه گذار آن ویلفردو پارتو (Vilfredo Pareto) «اصل پارتو – Pareto principle» هم نامیده می‌شود. با ما در سایت راز ثروت همراه باشید . در یک کلام، قانون ۲۰/۸۰ یکی از مفیدترین مفاهیم موجود در مدیریت زمان و زندگی افراد است. آشنایی با مفهوم “اصل پارتو” این […]