زندگینامه نیرمالیا کومار استاد بازاریابی

زندگینامه نیرمالیا کومار

زندگینامه نیرمالیا کومار استاد بازاریابی نیرمالیا کومار در ۸ مارچ سال ۱۹۶۰ در هندوستان متولد شد. نیرمالیا کومار استاد بازاریابی در مدرسه ی بازرگانی لندن و مدیر استراتژی گروه تاتا می باشد. مطالعات وی در حوزه ی بازاریابی و ظهور اقتصاد هند به عنوان یک مرجع جهانی است.نیرمالیا کومار کتابهای متعددی نوشته که از آن جمله: […]