چطوری قطره آهن رو پاک کنیم

چطوری لکه قطره اهن رو پاک کنیم

چطوری  قطره آهن رو پاک کنیم ، در شش ماهه اول زندگی آهن مورد نیاز بدن نوزاد توسط شیر مادر تامین میشود ولی بعد از شش ماهگی استفاده از قطره آهن برای تامین آهن مورد نیاز کودکان الزامی است و از آنجایی که بوی بد قطره آهن به مزاق کودکان خوش نمی آید و از […]