روشی برای فراموش کردن خاطرات بد

روش برای فراموش کردن خاطرات بد

 روشی برای فراموش کردن خاطرات بد، هر از گاهی، همه تجربه‌هایی را پشت سر می‌گذارند که ترجیح می‌دهند فراموش‌شان کنند. خوشبختانه، راه‌هایی برای تمرین مغز جهت کنترل خاطرات منفی و سپس فراموش کردن خاطرات بد به روشی درست و سالم وجود دارد، از بیرون راندن افکار از ذهن‌تان تا کاهش اضطرابی که موقع مواجه با […]