کمال گرایی در ازدواج

کمال گرایی در ازدواج

کمال گرایی در ازدواج کمال گرایی در انتخاب همسر و دقت در ازدواج تا جایی که منجر به ایرادگیری وسواس گونه نگردد می‌تواند احتمال موفقیت در ازدواج را بالا ببرد. اما گاهی این سختگیری حالت بیمارگونه به خود می گیرد به طوریکه فرد مقابل را عاری از هرگونه عیب و نقص می خواهند، با ما […]