پس انداز شما را نابود خواهد کرد

پس انداز شما را نابود خواهد کرد

پس انداز شما را نابود خواهد کرد،من در بیشتر دوران کار خودم به بانکداری مشغول بودم و به عنوان یک بانکدار، ما قبلا به پس انداز کردن می‌خندیدیم. این حقیقتی است که من اصلا دوست ندارم آن را بپذیرم. این اصلا به این معنا نیست که دوست داشتیم فکر کنیم که فقط کار ما درست […]