نکته مهم در طراحی مسیر موفقیت شخصی

نکته مهم در طراحی مسیر موفقیت شغلی

نکته مهم در طراحی مسیر موفقیت شخصی،چگونه نقشه‌ی مسیر موفقیت خودمان را طراحی کنیم؟ هرفردی تعریف خودش از موفقیت را دارد. حداقل باید این واقعیت را بپذیریم که بین دو فرد به طور ۱۰۰ درصد تعریف یکسانی از موفقیت وجود ندارند. نقشه‌ی مسیرما برای رسیدن به موفقیت باید با فرد دیگری که درکنار ما ایستاده […]

چگونه با انگیزه بهتر زندگی کنیم؟

چگونه با انگیزه بهتر زندگی کنیم

چگونه با انگیزه بهتر زندگی کنیم؟،احتمالا برای شما هم پیش آمده است که بعضی‌اوقات انگیزه‌ی خود را از‌دست می‌دهید، قدرت نهفته در وجودتان را نادیده می‌گیرید و نمی‌دانید چطور دوباره این نیروی جادویی را فعال کنید. اگر عاداتی را که افراد با انگیزه‌ی بسیار زیاد دارند بدانید، شما هم علاوه‌بر اینکه می‌توانید کارهای به‌مراتب بیشتری […]