زندگی کردن از نظر مولانا

زندگی از نظر مولانا

زندگی کردن از نظر مولانا وقتی تصور میکنید که زندگی پر از درد و رنج است، و از خود بی خود و دل افسرده میشوید. و همه چیز بر شما فراخ میشود. و اینکه بتوانیم درمورد جهان دیدگاهی جدا از این داشته باشیم از آموزه های بوداست و مولانا این آموزه را پذیرفته است و […]