چطور از قانون جذب استفاده کنیم؟

چگونه از قانون جذب استفاده کنیم

  چطور از قانون جذب استفاده کنیم؟،شاید شنیده باشید هر چیزی که در زندگی شما وجود دارد از خوب یا بد ساخته ذهن و جذب خودتان است، بدین معنا که شما اگر به موضوعات مثبت و خوب فکر کنید و آن‌ها را طلب کنید همان‌ها بر سر راهتان قرار گرفته و اگر منفی بافی هم […]