آداب معاشرت در زندگی اجتماعی

آداب معاشرت در زندگی اجتماعی

یکی از مواردی که در جوامع پیشرفته ی امروزی باید به آن توجه کافی داشته باشیم رعایت آداب معاشرت  در زندگی اجتماعی است، در فرهنگ امروزی، والدین در یاد دادن آداب معاشرت به فرزندان‌شان با چالش‌ مواجه هستند. درگیری‌های اقتصادی باعث شده که دورهمی‌های خانوادگی موقع صرف غذا، جایش را به غذا خوردن در رستوران‌های […]