چگونه ارتباط چشمی برقرار کنیم

ارتباط چشمی

چگونه ارتباط چشمی برقرار کنیم چشمان ما دریچه‌ ایست به روی دیدگاه‌ها،‏ احساسات و عواطفمان.‏ چشم‌های ما می‌تواند ترس،‏ تعجب،‏ دلسوزی یا محبت را نشان دهد.‏ البته گاه نیز ناخواسته شک و تردید یا غم و اندوه ما را آشکار می‌کند.‏ در بسیاری از فرهنگ‌ ها ارتباط چشمی،‏ نشانه علاقه و توجه است.‏ همچنین نشان می‌دهد […]