خواستن

مفهوم و ارتباط خواستن و اراده کردن

خواستن شامل هر چیزی که باعث شود استانداردهای جدیدی برای خود و خانواده تان تعریف کنید، می شود. با خواستن و اراده کردن شما در مسیری قرار گرفته اید که می خواهید برنده شوید و می خواهید به خواسته ها و تمایلات خود جامه عمل بپوشانید. تیم تحقیقاتی راز ثروت تلاش کرده مفهوم خواستن، ارتباط […]