روش برخورد با افراد خودشیفته

برخورد با افراد خودشیفته

روش برخورد با افراد خودشیفته گرایش به خودشیفتگی در همه ما انسان ها وجود دارد، اما با درجات متفاوت. در کل فرد خود شیفته فقط و فقط خودش و عقایدش را می بیند و حتی به خود اجازه می دهد که برخی از مواقع بجای دیگران نیز نظر داده و تصمیم بگیرد. خودشیفتگی یک ویژگی […]