رهایی از حملات پانیک

رهایی از حملات پانیک

رهایی از حملات پانیک حملات پانیک از جمله انواع بیماری های روانشناختی است که در جوامع شهری و مدرن بیشتر بروز میکند. در همه حالت این بیماری با نشانه های ناگهانی وحشت و اضطراب و ترس در موقعیت های خاصی همراه است. در ضمن نشانه های جسمی نیز در همان دقایق بروز میکند که با […]