علت بی خوابی و راه درمان

علت بی خوابی و راه درمان

علت بی خوابی و راه درمان خواب یکی از حساس ترین نیاز های بدن می باشد که متاسفانه خیلی از مردم به بی خوابی دچار می شوند و از درمان آن عاجزند. محققان پیشنهاد کرده اند که شش تا هشت ساعت خواب شبانه بیشتر برای قلب مفید است، در حالی که بیشتر یا کمتر از […]