تقویم چگونه اختراع شد

تقویم چگونه اختراع شد

تقویم چگونه اختراع شد ، تقویم را می توان به عنوان سیستمی تعریف کرد، که زمان را در دوره های طولانی از قبیل روز، ماه و یا سال بطور مناسب تقسیم می کند، و آنرا با نظم معین سازماندهی می کند. در سایت راز ثروت به پیدایش تقویم میپردازیم   تاریخ خورشیدی ایرانی ما ایرانیان […]