زندگینامه شاملو

زندگینامه شاملو

زندگینامه شاملو احمد شاملو به جرات یکی از محبوبترین و تاثیر گذارترین چهره ها در ادبیات ایران می باشد.و اهالی ادبیات او را فردی نقد ناپذیر معرفی میکنند. شاملو ابعاد مختلفی دارد اما بیشتر او را به خاطر عاشقانه ها و شبانه ها و اعتراضی هایش و یا حتی زبان و آهنگ متفاوت و تاثیر […]