بیوگرافی احدعظیم زاده مولتی میلیارد ایرانی

بیوگرافی احد اعظم زاده

احد عظیم زاده زادروز 10 آذر 1336 اسفنجان تبار ایرانی تابعیت ایران پیشه کارآفرین، تاجر شناخته‌شده برای تاجر فرش، هتل دار مذهب شیعه www razservat.ir   بیوگرافی احد عظیم زاده بیوگرافی  احد عظیم‌زاده هستم. در 10 آذر 1336 در ده اسفنجان در شهرستان اسکو متولد شد. هفت ساله بودم که پدرم را از دست دادم […]