قواعد احترام گذاشتن به نیروهای شرکت

قواعد احترام گذاشتن به نیروهای شرکت

قواعد احترام گذاشتن به نیروهای شرکت ، بارها شنیده‌اید که به عنوان یک مدیر، باید مربی، معلم و رهبر تیم خود باشید. با این حال مقام شما نباید دلیلی برای جدایی و فاصله گرفتن شما و همکارانتان باشد. بلکه باید دقیقاً عکس آن عمل کند. نحوه ارتباط با کارمندان در محیط کار بسیار مهم است؛ […]