تأثیر ورزش بر روحیه

تأثیر ورزش بر روحیه

تأثیر ورزش بر روحیه افرادی که اضطراب و استرس دارند میتوانند مرتب ورزش کند تا بتوانند روحیه ی شاد و پر انرژی را داشته باشند. زیرا باورزش کردن میزان ترشح ایندورفین در مغز افزایش می یابد. و باعث میشود افراد شاد و خنده رو شوند. نباید فکر کنیم که ورزش فقط برای درمان بیماری های […]