اثر های جانبی تنبیه در کودک

اثر های جانبی تنبیه در کودک

اثر های جانبی تنبیه در کودک ، تنبیه در کودک یک امر نادرست است اما خیلی ها چونکه از راه و روش های تربیت کودک اطلاعی ندارند به تنبیه وکتک زدن روی میبرند. در راز ثروت به این مطلب میپردازیم.   سوالات شما درباره اثر های جانبی تنبیه در کودک : آیا تنبیه بدنی کارساز […]