نمونه هایی از قانون جذب در قرآن

نمونه هایی از قانون جذب در قرآن

  نمونه هایی از قانون جذب در قرآن،همه‌ی ما انسان‌ها با قدرتی لایتناهی سرو کار داریم ، در هر جا هستیم همه‌ی ما فقط با یک قدرت سر و کار داریم، یک قانون و آن قانون جذب است، که یکی از مبانی مهم موفقیت نیز محسوب می‌شود. اهمیت این موضوع به قدری است که ریشه‌های […]