علم بهتر است یا ثروت

علم بهتر است یا ثروت

علم بهتر است یا ثروت سؤالی که در زمان قدیم تا بحال در میان دانش آموزان رواج داشته است. این است که علم بهتر است یا ثروت؟ این جمله شاید در ظاهر ساده باشد اما سالیان،سال است در تمام مقاطع تحصیلی مورد سوال پرسیدن قرار میگیرد. میخواهیم بدانیم کدام یک بهنر است؟ علم یا ثروت […]