آیا سرنوشت وجود دارد

آیا سرنوشت وجود دارد

آیا سرنوشت وجود دارد اینکه خداوند از سرنوشت انسان آگاه است امری حتمی و غیرقابل انکار است، اما برخی از افراد این نکته را دست مایه بی اختیار و بی تاثیر بودن انسان در سرنوشتش میدانند در حالی که سرنوشت را خودمان میسازیم. سرنوشت انسان به دست خودش رقم می‏خورد و همواره انسان است که […]