چگونه فردی رک باشیم

چگونه فردی رک باشیم

چگونه فردی رک باشیم عدم توانایی در ارائه رفتار قاطعانه و رک بودن باعث می‌شود تا افراد شرایط ناخوشایندی را که تغییر آن نیازمند ارائه یک رفتار رک و قاطعانه در ارتباط با دیگران است تحمل کنند و برای تغییر آن اقدامی نکنند. اتفاقاتی از این دست به وفور برای افرادی که توانایی ارائه رفتار […]