تفاوت انسان خسیس و صرفه جو

تفاوت خسیس و صرفه جو

تفاوت انسان خسیس و صرفه جو با توجه به شرایط فعلی اقتصاد خانواده ها که هرچه زن و مرد تلاش می‌کنند باز هم درآمد کافی برای خیلی از کارهای لازم ندارند. شامل خصوصیت خساست نمی‌شوند. و به این آدم‌ها نباید خسیس گفت. شرایط اقتصادی جامعه را همیشه در این خصوص از نظر دور نداریم. در […]