آیا حس می‌کنید دوست داشتنی نیستید

آیا حس می‌کنید دوست داشتنی نیستید

آیا حس می‌کنید دوست داشتنی نیستید ، یکی از عمیق ترین و آزاردهنده ترین موانع درونی «احساس و باور به دوست داشتنی نبودن» است. در روانشناسی به این باور و احساس عمیق می گویند «نقص و شرم». یعنی ما حس می کنیم نقصی درونی داریم و از بودن خود شرمگینیم. اگر این احساس را داشته […]