فرمول مناسب برای مثبت اندیشی

مثبت اندیشی

فرمول مناسب برای مثبت اندیشی مثبت اندیشی و تاثیر آن در موفقیتئ وقتی روزتان خیلی پرمشغله باشد، خیلی راحت ممکن است به مسائل منفی توجه کنید. بخاطر کارها و مسئولیت های زیادتان ممکن است احساس خستگی، کلافگی و استرس زیادی داشته باشید. درنتیجه، افکار منفی به درون مغزتان راه باز می کنند. بااینکه می دانید […]