آهنگ مثبت من میلیونر نیستم از زانیار

آهنگ مثبت من میلیونر نیستم از زانیار ، همیشه بابت داشته هات خوشحال باش غصه گذشته رو نخور به فکر اینده باش تو بهترینی تو لیاقت بهترین هارو داری راز ثروت شمارو به گوش دادن این موزیک دل انگیز دعوت میکند.   متن آهنگ مثبت من میلیونر نیستم از زانیار من میلیونر نیستم، ولی هر […]