آموزش ماساژ صورت

آموزش ماساژ صورت

آموزش ماساژ صورت ، تاریخچه ماساژ درمانی به حدود ۲۷۰۰ سال قبل بر می گردد. در متن کتاب امپراتور زرد (کتاب مرجع طب داخلی چین ) برای درمان فلج و تب و لرز به ماساژ پوست و پا توصیه شده است. آموزش ماساژ صورت ! چـشمـان خـود را ببـنـدید و کف دستها را روی چشمها […]