آموزش پرورش بلدرچین همراه با کلیپ

پرورش بلدرچین

آموزش پرورش بلدرچین همراه با کلیپ پرورش بلدرچین را با یک مقدمه شروع و در نهایت کلیپ آموزشی آن را به نمایش می گذاریم در این مقاله مقدمه  بلدرچین ژاپنی از پرندگان مقاوم است که در قفس های کوچک رشد و ارزان برای نگه داشتن می باشند. آنها با بیماری های مشترک طیور تحت تاثیر قرار […]