آشنایی با ایسم ها

آشنایی با ایسم ها

آشنایی با ایسم ها شاید شما نیز اصطلاحاتی از قبیل امپریالیسم، فاشیسم، فمینیسم، لیبرالیسم، کمونیسم، آنارشیسم، مارکسیسم، ماکیاولیسم، پوپولیسم، سوسیالیسم و … را از برنامه های سیاسی رادیو و تلویزیون شنیده باشید اما معنا و مفهوم آن را ندانید، با ما همراه باشید تا شما را با این ایسم ها آشنا کنیم. تاریخچه ایسم ها […]