آسیب های فضای مجازی برای کودکان

آسیب های فضای مجازی برای کودکان

آسیب های فضای مجازی برای کودکان ،چطور از کودکان در فضای مجازی محافظت کنیم؟ در دو دهه گذشته شاهد رشد چشمگیر کاربران اینترنت و شبکه های اجتماعی بوده‌ایم؛  به‌ویژه این روزها که آموزش کودکان ما به استفاده از اینترنت و حضور در فضای مجازی وابستگی بیشتری پیدا کرده است. این نیمه پر لیوان است؛ با […]