روش رسیدن به آرزوها

خواسته ها وآرزوها

روش رسیدن به آرزوها رویاهای بزرگ در انسان انگیزه و تحرک ایجاد می‌کنند. زمانی‌که به رویاهایتان می‌اندیشید به سمت مسیری که به آن علاقه‌مند هستید راهی باز می‌کنید. آرزوهایتان را مرتبا در ذهن آورید زیرا در همین رویاهاست که می‌توانید به انرژی و شور و شوقی که شما را به حرکت وامی دارد، دست یابید. […]

تابلو آرزوها چیست و چه اهمیتی دارد؟

تابلو آرزوها

تابلو آرزوها چیست و چه اهمیتی دارد؟ تابلو آرزوها میگویند هر وقت رویایی در سر دارید باید به خودتان اجازه دهید که فراتر از غیرممکن ها بروید. و آن رویا را در واقعیت تصور کنید. اگر بتوانید به آن فکر کنید اتفاق خواهد افتاد و اینجاست که تابلو آرزوها اهمیت خودش را نشان میدهد. تصویرسازی، مفهومی […]