چطور بدون پول ثروتمند زندگی کنیم

چطور بدون پول ثروتمند زندگی کنیم

چطور بدون پول ثروتمند زندگی کنیم ،دوروثی پارکر شاعر قرن ۱۹ آمریکایی میگوید «اگر میخواهید بدانید که نظر خدا درباره پول چیست، فقط کافیست به مردمی که پول را به آنها داده، بنگرید…» وقتی زندگی افراد ثروتمند را میبینیم اگر با خودمان صادق باشیم، اکثر اوقات حسرت داشتن چنین زندگی در ما ایجاد میشود ! […]