چگونه به آرامش درون برسیم

آرامش واقعی

چگونه به آرامش درون برسیم رسیدن به آرامش درونی کار ساده‌ ای نیست، زیرا ذهن ما مدام در حال تغییر است. ما با بی‌ قراری، آرامش را در خارج از وجود خودمان جستجو می‌کنیم، درگیر علایق، آرزوها و باورهای نفسانی و شخصی‌ مان شده‌ ایم. با گیر افتادن در چرخه جستجوی رضایت در هرجایی غیر […]