چگونه آجیل خوب بخریم

چگونه آجیل خوب بخریم

چگونه آجیل خوب بخریم اگر چه خریدن و خوردن آجیل مختص روز و ماه و مناسبت خاصی نیست اما رسوم و آیین نوروز ایرانی باعث شده که آجیل یکی از اجزای جدا نشدنی پذیرایی ایرانی در دید و بازدید عید باشد. بعد از دغدغه بالا رفتن روز به روز و عجیب و غریب قیمت خشکبار، […]