زندگینامه شکسپیر

زندگینامه شکسپیر ویلیام شکسپیر نامی آشنا و ماندگار در تاریخ ادبیات جهان می‌ باشد. این نویسنده و شاعر انگلیسی که به جرات می‌ توان او را برترین نمایشنامه‌ نویس تا حال حاضر دانست، فرد بسیار تاثیرگذاری بر دنیای پیرامونش بوده است. به گونه‌ ای که حیطه‌های ادبیات، فرهنگ، هنر و تئاتر معاصرش در حد چشمگیری […]