خود را با دیگران مقایسه نکنیم

 خود را با دیگران مقایسه نکنیم

خود را با دیگران مقایسه نکنیم خود را با دیگران مقایسه نکنیم  چون یکی از عواملی که باعث از بین رفتن عزت نفس میشه مقایسه کردن خود با دیگرانه. موفقیت هاشون، ظاهرشون و هر چیز دیگه ای که اون ها دارن اما شما ندارید. تا زمانی که خودتون رو با دیگران مقایسه می کنید و […]